A Városfejlesztés Zrt. monitoring tevékenysége

A Városfejlesztés Zrt. szakmai tevékenysége főleg a településfejlesztési, területfejlesztési projektekben való szakmai szerepvállalást, tanácsadást jelenti térségi vagy helyi önkormányzatok számára. Közreműködésével számos fejlesztési projekt valósulhatott meg sikeresen az elmúlt évtizedekben, elég csak felidézni néhány nagyvárosunk megújult főterét, újonnan létrejött ipari parkját, vagy néhány fővárosi kerületet, amelyek rehabilitációjában fontos szerepet töltött be a Városfejlesztés Zrt. szakmai támogatása. 

Mindezek mellett említésre méltó még a szervezet által végzett monitoring tevékenység is, amelynek keretében figyelemmel kísérik adott projektek megvalósulását, azok hatásait. A monitoring tevékenység azért fontos, mert szükséges látni, hogy valójában milyen konkrét hatásai vannak a projektnek, és ez összhangban van-e a megvalósítást megelőző tervekben foglaltakkal. 

Fontos megnézni, hogy milyen társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai vannak egy fejlesztésnek, és leszűrni a tanulságokat, tapasztalatokat.