Munkaügyi tudnivalók

Munkaügyi kérdésekben az egyik legfontosabb sarokkő mindig a megfelelő munkaszerződés megkötése. Hogy elkerüljük a későbbi vitákat, érdemes nagyon alaposan átnézni, és szükség esetén tovább részletezni a munkaviszonyunkra vonatkozó szabályokat, mielőtt aláírnánk a munkaszerződést.

A munka törvénykönyve szabályozza, hogy melyek a kötelező tartalmi elemek, de ez csak a minimum:

  • a szerződést kötő felek nevei,
  • személyes adataik pontos kifejtése (név, lakcím, TAJ szám stb.).
  • az alapbér megjelölése,
  • a munkaviszony kezdete,
  • a munkakör megnevezése,
  • a szerződés aláírása mindkét fél részéről.

Az időtartamra vonatkozóan is rögzíteni szokták, hogy ez határozatlan időre vonatkozik, vagy határozott idejű a munkaviszony. Csak az előbbi esetén járhat ugyanis végkielégítés. Ha nincs nevesítve, akkor határozatlan idejűnek minősül.

A munkavégzés helyét is rögzíteni szokták, de ha mégsem szerepel, akkor azt a helyet tekintik annak, ahol a dolgozó legtöbbször fogja a munkáját végezni.