Fenntartható fejlődés: a jövő útja

A fenntartható fejlődés az a globális törekvés, amely arra irányul, hogy harmonizálja az emberi jólétet a
környezeti védelemmel, biztosítva ezzel a bolygó és annak jövőbeli lakóinak életminőségét. Ez a
koncepció az 1980-as években nyerte el jelentőségét, és ma már központi elem a nemzetközi politikai,
gazdasági és társadalmi döntéshozatalban.

A Fenntartható Fejlődés Három Pillére

Környezeti Fenntarthatóság: A természeti erőforrások megőrzése és a környezetszennyezés
minimalizálása érdekében történő intézkedések. Ez magában foglalja az erdőirtás elleni küzdelmet, a
vízgazdálkodást, a megújuló energiák használatát és a hulladékcsökkentést.
Gazdasági Fenntarthatóság: Gazdasági növekedés megvalósítása anélkül, hogy károsítanánk a
környezetet vagy veszélyeztetnénk a jövő generációk szükségleteit. Ez a fenntartható gazdálkodás és a
tiszta technológiák fejlesztését jelenti.
Társadalmi Fenntarthatóság: A társadalmi igazságosság, az egyenlő hozzáférés a forrásokhoz és a
szolgáltatásokhoz, valamint a kulturális sokféleség megőrzése. Fontos a társadalmi kohézió és az
emberek jólétének javítása.